Jaarvergadering Nut en Genoegen

Beste leden,

Op maandag 20 maart 2023 houden wij de jaarvergadering, aanvang 20.00 uur, locatie: Kerkzolder

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Agenda Jaarvergadering

  1. Opening door voorzitter
  2. Notulen jaarvergadering 14 maart 2022
  3. Jaarverslag 2022
  4. Financieel jaarverslag 2022
  5. Kascommissie: Coos Ootes en Johan Witteman
  6. Vaststellen contributie 2024
  7. Samenstelling bestuur
  8. Toneel activiteiten komend jaar
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, zodat er meer roulatie kan plaatsvinden

Over Webredactie

Redacteur website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*