IJsclub Driehuizen

Oprichting 1 oktober 1903

IJsclub Driehuizen is een van de oudste clubs van het dorp en heeft sinds jaar en dag een actief bestaan. Als er in de winter geen activiteiten zijn organiseert de club een zomeractiviteit. In het verleden is op deze wijze de “Brug tot Brug” zwemmarathon gehouden en werd er meegewerkt aan de “Eilandpolderwandel- en fietstocht”. In de zomer organiseert de ijsclub het “Drijf-in-Festijn” een culturele activiteit, waarbij oude curieuze films worden vertoond afgewisseld met liederen door het “Driehuizerkoor”. Dit alles mee te beleven in bootjes op een rustige avond in de zomer aan de rand van de Leij of elders op een mooie plek in de polder.

IJsbaan “Klavertjesveld”

De ijsbaan van de ijsclub is bij winterse omstandigheden op het “Klavertjesveld” voor alle activiteiten en op de Ringvaart in de kom van het dorp bij kortebaan wedstrijden.

Vanaf 1976 heeft de ijsclub een eigen ijsbaan op het “Klavertjesveld”. Dit speelveld,  geschonken aan het dorp door de Familie Klaver, wordt in  samenwerking met de Driehuizer Gemeenschap gebruikt. Dit veld wordt ’s winters onder water gezet en gebruikt voor het organiseren van diverse winteractiviteiten voor onze leden. Een prachtige ijsbaanverlichting wordt geplaatst en de ijstent wordt neergezet met hierin een heuse  “Koek en Zopie”.

Activiteiten

De basisschooljeugd heeft traditioneel als eerste toegang tot de ijsbaan . Voor hen worden diverse ijsactiviteiten georganiseerd, zoals: kortebaan wedstrijden, sneeuwpop aankleden voor de kleuters, hardrijden met vlaggetjes in de stoof plaatsen, ijshockey en een mini-marathonwedstrijd via de Melksloot en de Leij.

Voor de volwassenen priksleewedstrijden, curling, fakkeloptocht en kortebaanwedstrijden op de Ringvaart.

IJsclub Driehuizen werkt via de Eilandspolderkring samen met 6 andere ijsverenigingen in de omtrek aan de organisatie van Nederlands best  bezochte schaatsevenement de  “Eilandspoldertoertocht”.

Bij tijden van een zeer strenge winter maakt de IJsclub ook deel uit van de organisatie van de “Noordhollandtocht” van 200 km.

footer

Historie

In een periode dat in Nederland veel ijsclubs zijn opgericht, aan het eind 19de en het begin van de 20ste eeuw, werd ook ijsclub Driehuizen opgericht, namelijk op 1 oktober 1903.

Schaatsen op de ringvaart omstreeks 1940

De contributie werd op 1 gulden gesteld, destijds een fors bedrag dat dan ook direct aanleiding gaf tot verhitte discussies, omdat het voor sommige dorpsgenoten moeilijk op te brengen was. Door enkele vermogende leden werd een flinke hoeveelheid materialen aan de nieuwe vereniging beschikbaar gesteld, zoals een A (A-vormige sneeuwschuiver), twee schoppen, bezemstelen en ‘juffers’ , lange staken waarmee wakken afgezet konden worden. De ijsclub werd al snel lid van de regionale ‘IJsbond Hollands Noorderkwartier’, de IJ.H.N., die destijds als grote gangmaker van het schaatsgebeuren op natuurijs in Noord-Holland optrad.

Impressie van het gekostumeerd ijsfeest van 19 januari 1980

De ijsclub heeft perioden van grote bloei gekend maar ook perioden waarin weinig tot niets gebeurde. Dit hing natuurlijk in de eerste plaats samen met de aanwezigheid van ijs. Zo waren er in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw herhaaldelijk strenge winters waarin de ijsclub alles uit de kast haalde om een veelheid aan ijsactiviteiten voor haar leden te ontplooien: clubkampioenschappen, prikslee wedstrijden, fakkeloptochten, kinderwedstrijden, gekostumeerde ijsfeesten, ijshockeytoernooien, en ga zo maar door.

Drukte bij de ijstent van de ijsclub tijdens een van de Eilandspolder tochten in de jaren ’80, met een lange rij auto’s op de dijk

Daarnaast was er de beroemde Eilandspoldertocht, die vanaf de vroege jaren ’60 veelvuldig gehouden is, inclusief twee wedstijdtochten. Deze tocht bracht vaak duizenden schaatsliefhebbers op de been die voor lange rijen schaatsers door het vaak besneeuwde polderlandschap zorgden. Tevens vormde de tocht een belangrijke bron van inkomsten voor de ijsclub die het mogelijk maakte om steeds meer eigen apparatuur zoals sneeuwschuivers, lichtmasten en geluidsapparatuur aan te schaffen.

Maar er waren ook perioden dat de vereniging nauwelijks of niet in actie kwam. Dit hing natuurlijk in de eerste plaats samen met de afwezigheid van ijs, maar ook de soms schrale sociaal-economische omstandigheden in het dorp waren van invloed. Zo was er in de jaren ’30, onder invloed van de destijds heersende crisis, een periode waarin de ijsclub eigenlijk alleen nog in naam bestond: er waren geen jaarvergaderingen meer, er werd geen contributie meer opgehaald en de kas was tot op de bodem leeg.

De voorlopig laatste Eilandspoldertocht, januari 2012 met meer dan 5000 betalende deelnemers

Ook de laatste twintig jaar van haar bestaan zijn er betrekkelijk weinig ijsclubactiviteiten geweest. Gelukkig is er van tijd tot tijd toch voldoende ijs om dorpsactiviteiten te organiseren en zelfs is er in 2012 weer een keer een Eilandspoldertocht gehouden.

Daarnaast organiseert de ijsclub sinds de jaren ’90, ter compensatie van het ontbreken van ijs, een zomeractiviteit. In eerste instantie was dat de ‘Brug-tot-brug-zwemmarathon’. Maar de belangstelling daarvoor was de laatste jaren dermate gering dat deze activiteit vervangen is door een ‘Drijf in-festijn’, waarbij er op een plek midden in de polder een soort culturele avond met muziek en film plaatsvindt. Vooralsnog is de belangstelling hiervoor zeer groot!

Koek en Zopie naast “Klavertjesveld” tijdens Eilandspoldertocht

Helaas is er niet iedere winter voldoende ijs is, daarom organiseerden we ook een zomeractiviteit. Dit was de “End tot End” zwemmarathon voor de jeugd tot en met 12 jaar en de “Brug tot Brug” zwemmarathon voor iedereen ouder dan 12 jaar. Tegenwoordig organiseert de ijsclub het inmiddels beroemde “Drijs-in- Festijn”, een culturele activiteit te volgen op het water in roeibootjes. Deze unieke activiteit organiseren we normaliter op de laatste zondag van de schoolvakantie na een winter zonder ijsactiviteiten.

In 2003 is uitgebreid het 100-jarig jubileum gevierd met tal van activiteiten. Ook is er dat jaar een jubileumboek in full color uitgebracht. Dit boek is helaas uitverkocht.

De IJsclub Driehuizen houdt zich bezig met allerlei activiteiten op en om het ijs, zoals:

  • Eilandspolder toertocht
  • Kortebaan wedstrijden voor jong en oud
  • Fakkeloptocht
  • Kinderspelen
  • Priksleeën
  • Jaarlijks schaatsen op ijsbaan “De Meent” in Alkmaar voor de basisschooljeugd.
  • Drijf – es- in – Festijn

Eilandspoldertocht

De “Kring Eilandspolder” is organisator van de Eilandspoldertocht. Hierin zijn een 6 -tal ijsverenigingen aan de rand van de Eilandspolder vertegenwoordigd:

IJsverenigingen uit De Rijp – Grootschermer – Driehuizen – Schermerhorn – West – en Oostgraftdijk – Graft

Naast de organisatie van de Eilandspolder toertocht, organiseerde deze stichting ook iedere zomer “De Eilandspolder van Dorp tot Dorp” de wandel-, fiets- en skeelertocht in diverse afstanden.

Bestuur IJsclub Driehuizen

Het samenstelling van het bestuur van de Ijsclub Driehuizen kunt u hier vinden

1983 – Kortebaanwedstrijden voor de jeugd op de Ringvaart